Photo Rating Website
Index zamki kute zaba searxh zaw sing su zakosciely
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania z urzędu- przykład pisma

aaaaCiemna Strona Diabeleriiaaaa

Temat: Ustawa "O dostępie do informacji publicznej"
12 czerwca 2007 r. obowiązuje rozporządzenie ws. sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych, szczegółowo określające strukturę i sposób sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych. Warto wiedzieć, że urząd ma ... siedmiu dni (wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia). Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesionego za pomocą komunikacji elektronicznej jest dzień wprowadzenia dokumentu do systemu teleinformatycznego...
Źródło: zyrardow24h.pl/index.php?showtopic=3102Temat: Społeczny monitoring węszy w szkole
też wydział edukacji oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty. Założyła jednoosobową Fundację św. Mikołaja i pisma podbija jej pieczątkami, bo jak twierdzi, na takie pismo, każdy urząd musi odpowiedzieć. Opowiada, że aby być ... to paraliżowało jej normalną pracę - zaznacza. Nie kryje, że według niego matka ucznia czepia się szczegółów, bo większość rodziców nie chodzi po szkole i nie sprawdza na przykład ważności gaśnic. ... tylko kilka "drobnych spraw". Jakich? Nie udało nam się dowiedzieć, bo - jak twierdzi Żądło - wczoraj w urzędzie nie było osoby zajmującej się tą kwestią. Pytany, czy postawienie matki przed prokuratorem za pisanie skarg na szkołę jest słuszne, odpowiada: - Nie pamiętam treści wszystkich pism, więc trudno mi się na ten temat wypowiedzieć. Znieważenia nie było Tymczasem prokuratura odmówiła dyrekcji podstawówki wszczęcia postępowania. Zaznaczyła, że matka ma prawo do zawiadamiania urzędu miasta o zaniedbaniach w szkole i ma prawo domagać się, by urzędnicy skontrolowali placówkę. - O znieważeniu możemy mówić, gdy dochodzi...
Źródło: forum-krakow.pl/viewtopic.php?t=10Ciemna Strona Diabelerii

Designed By Royalty-Free.Org